Andalusia permetrà el pasturatge en superfície de guaret d’interès ecològic per al Pagament Verd de la PAC aquest 2019

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible de la Junta d’Andalusia permetrà el pasturatge en la superfície de guaret declarada com a superfície d’interès ecològic per al Pagament Verd (Greening) sobre la base de la possibilitat que va obrir la Comissió Europea mitjançant Decisió d’Execució (UE) 2019/1389, de 4 de setembre de 2019, en la qual s’accepta amb caràcter excepcional que els ramaders utilitzin aquestes terres per a alimentació del bestiar o sega.

Aquesta mesura extraordinària, que afecta a tot el territori andalús, respon a la falta de pastures, les altes temperatures registrades en els últims mesos i la falta de precipitacions, unes condicions climàtiques adverses que han portat com a conseqüència uns sobre costos addicionals per a l’alimentació del bestiar.

Cal recordar que, a més d’aquesta mesura de pasturatge en superfície de guaret, la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible de la Junta d’Andalusia publica el passat dia 13 d’agost en el BOJA l’autorització per a l’ús de pinsos i farratges convencionals per a alimentar de forma addicional al bestiar ecològic, una mesura excepcional i temporal a causa també de l’efecte de la sequera.

Amb aquest mateix objectiu d’intentar pal·liar les dificultats per les quals travessa el sector a causa d’aquestes circumstàncies adverses, la bestreta de les ajudes directes de la PAC de 2019 podrà aconseguir fins al 70%.

Perquè els productors es beneficiïn d’aquest augment del 20% respecte a l’avançament del 50% que estava inicialment previst en el Reglament 1306/2013, és imprescindible que hagin finalitzat els corresponents controls administratius i sobre el terreny que són necessaris realitzar amb anterioritat al pagament de l’ajuda.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible, Carmen Crespo, ha manifestat que la Conselleria està treballant perquè els pagaments arribin al sector en els terminis establerts. Es preveu que podran aprofitar aquesta mesura aproximadament uns 215.000 beneficiaris.

Desplaça cap amunt