Àmbits d’actuació

En el marc del Grup de Treball de la Transhumància de la Fundació del Món Rural s’han treballat diversos aspectes sobre la xarxa de camins ramaders i la Transhumància que  s’han agrupat de la següent manera:

  •  Marc legal
  • Cartografia i inventariat
  • Patrimoni natural i paisatgístic
  • Patrimoni cultural
  • Usos complementaris

Les conclusions, les recomanacions i les propostes extretes de la feina realitzada pel Grup de Treball la podem consultar al document Camins ramaders i transhumància a Catalunya. Recomanacions i propostes que es va editar el 2010.

Desplaça cap amunt