Patrimoni cultural

Els camins ramaders i l’activitat ramadera i pastoril porten associat un patrimoni cultural i històric de gran valor. Aquest patrimoni és ben divers; des de la xarxa d’infraestructures associades all llarg dels traçats dels camins (pletes, basses, abeuradors, cabanes, triadors…), passant per eines i utillatge de la pràctica de la ramaderia, punts geogràfics amb significació dintre de l’àmbit i l’activitat de la transhumància ( parades, hostals, fires i mercats…), fins a elements immaterials com el conjunt de sabers sobre el maneig animal, el medi natural i l’organització de l’activitat ramadera o elements etnològics de la cultura pastoril.

Aquest patrimoni cultural vinculat a la transhumància, els camins ramaders i l’activitat ramadera i pastoril, s’ha mantingut al llarg dels anys i s’ha adaptat a tota mena de canvis socials i econòmics, fins a l’actualitat. Conèixer-lo i preservar-lo ens pot ser de gran ajuda per comprendre i valorar el passat i el present del nostre país.

 

 

Desplaça cap amunt