Patrimoni natural i paisatgístic

Des del seu naixement fa segles, els camins ramaders han proporcionat un valor natural i ecològic al nostre país. El pasturatge de petits remugants (ovelles i cabres) ha estat un dels elements que ha tingut major incidència sobre els nostres ecosistemes. Els camins ramaders i els ramats constitueixen corredors ecològics, potencien la biodiversitat i preserven el mosaic agro-forestal del paisatge mediterrani, doncs faciliten una gestió i ordenació del territori més acord amb criteris de sostenibilitat.

La ramaderia extensiva, activitat pròpia dels camins ramaders i de fet, la seva raó de ser, és també un “prestador“ de serveis ambientals. La pastura del sotabosc, per exemple, esdevé una eina de gestió forestal del risc d’incendis molt important. No obstant, la disminució d’explotacions ramaderes ocorregut en els últims decennis pot tenir-hi un impacte negatiu. Malgrat  que el lligam entre les explotacions ramaderes i el medi natural es manté, cal potenciar, mantenir i optimitzar la vinculació entre territori i ramats.

 

 

Desplaça cap amunt