MARC BORRELL

II Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya.

Aquí presentem la segona edició del Congrés que sorgeix de la inquietud pel que fa a la situació actual del sector i de la voluntat de continuïtat després de l’èxit i l’acollida que va tenir la primera edició. Els objectius principals d’aquesta segona edició continuen sent la posada en valor de la transhumància i la xarxa de […]

II Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya. Read More »

Jornada Tècnica: Ramaderia extensiva, noves tecnologies i xarxes socials

Presentació L’avenç de noves tecnologies ha permès que la revolució digital i intel·ligent també hagi arribat a la ramaderia. La integració d’aquestes noves tecnologies (i la connectivitat a través de les xarxes) a l’entorn rural és un impuls clau per acabar amb l’anomenada brecha digital que separa les grans zones urbanes del camp. La ramaderia

Jornada Tècnica: Ramaderia extensiva, noves tecnologies i xarxes socials Read More »

Desplaça cap amunt