Comunicacions

Es presentaran comunicacions segons els eixos temàtics del congrés. S’admetran un màxim de 7 comunicacions per cada eix. Les comunicacions, conjuntament amb les ponències del congrés, seran editades i publicades.

Les comunicacions presentades seran avaluades pel comitè científic del congrés prèvia inclusió al programa del congrés. El comitè científic podrà decidir si les comunicacions no seleccionades per al congrés es pengen a la web http://transhumancia.com  i si s’inclouen en la publicació del congrés.

El comitè científic del congrés està format per un representant de les entitats organitzadores i pels membres del Grup de Treball de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya.

Descripció dels eixos per rebre comunicacions

Eix 1. Des(xifrant) la ramaderia extensiva: reptes i estratègies de futur.

Es podran presentar comunicacions relacionades amb la situació actual de la ramaderia extensiva, les oportunitats que genera la transhumància, el repte del relleu generacional, la nova PAC, l’accés a la terra, els comunals, la igualtat de gènere, la comercialització entre altres.

Eix 2. Transhumància: activitat ancestral i eina de desenvolupament territorial.

Es podran presentar comunicacions relacionades amb projectes que s’estan desenvolupant al territori, tant a escala local com nacional, que estableixen un diàleg entre la recerca present i passada sobre la transhumància i la ramaderia extensiva, la transferència de coneixement científic sobre aquesta temàtica a diferents àmbits de la societat i la valorització d’aquesta pràctica a través de la divulgació.

Eix 3. Transhumar per preservar i habitar els territoris rurals.

Es podran presentar comunicacions relacionades amb l’activitat ramadera transhumant a Catalunya relacionades amb el seu futur, tenint en compte els condicionants actuals, el canvi climàtic,  les infraestructures de les xarxes transhumants, equipament associats, projectes de valorització i recuperació en curs, el marc legal, la gestió i planificació de les actuacions de valorització, manteniment i millora.

Instruccions generals

Resums:

Els resums de les comunicacions hauran d’especificar:

  • El títol.
  • L’autor.
  • Eix del congrés al que fa referència.
  • Un resum del contingut de la comunicació.
  • Dades de contacte de l’autor.

Cada autor podrà presentar com a màxim una comunicació com autor principal . L’extensió del resum serà d’un màxim de 200 paraules on s’expliqui amb claredat el contingut de la comunicació.

El resum de les comunicacions es presentaran completant el següent formulari 

Els textos de les comunicacions que es presentaran un cop passa’t el congrés tindran un mínim de 8 pàgines i un màxim de 12 pàgines. Veure normes de publicació en el següent enllaç: normes de publicació

Idioma:

S’acceptaran comunicacions en català i castellà.

Dates significatives:
  • El termini màxim per presentar les comunicacions serà el 1 d’agost de 2022.
  • El comitè científic informarà als autors/es sobre l’acceptació de la seva comunicació com a molt tard el 15 de setembre de 2022.
  • Dates de presentació de les comunicacions selecciones seran el dies 7, 14 i 28 d’octubre de 2022 del congrés
  • S’haurà de presentar el text definitiu de les comunicacions, seguint estrictament les normes de publicació, el 18 de novembre de 2022.
Desplaça cap amunt