Crida de comunicacions

Les comunicacions

Es presentaran comunicacions segons els eixos temàtics del congrés. S’admetran un màxim de 6 comunicacions per cada eix. Les comunicacions, conjuntament amb les ponències del congrés, seran editades i publicades.

Les comunicacions presentades seran avaluades pel comitè científic del congrés prèvia inclusió al programa del congrés. El comitè científic podrà decidir si les comunicacions no seleccionades per al congrés es pengen a la web www.transhumancia.com i si s’inclouen en la publicació del congrés. El comitè científic es reserva el dret de no publicar una comunicació seleccionada si finalment aquesta no acompleix un requisits mínims de qualitat.

El comitè científic del congrés està format per un representant de les entitats organitzadores i pels membres del Grup de Treball de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya.

Descripció dels eixos per rebre els comunicacions:

El mateix congrés es posa el repte de respondre un llistat de preguntes que queda obert per al debat i com a possibles idees per a les comunicacions:

 • Per què és important mantenir aquest patrimoni viu?
 • Com el salvaguardem?
 • Que en podem aprendre d’aquest patrimoni?
 • La transhumància té futur?
 • Els camins ramaders tindran nous usos?
 • És possible desenvolupar una llei catalana?

Eix 1. Els camins ramaders.

Es podran presentar comunicacions relacionades amb els camins ramaders, les infraestructures vinculades als camins ramaders (abeuradors, pletes, masies, pedra seca, etc.), el marc legal, la gestió i la planificació de les actuacions de manteniment i millora, costums sobre els camins ramaders, els camins com a eixos d’intercanvi social (coneixement, costums socials, religió, creences, persones, etc.), arquitectura, els camins com a corredors ecològics (races autòctones, llavors, llana, etc.), entre altres.

Eix 2. Usos complementaris.

Es podran presentar comunicacions relacionades amb l’aprofitament turístic dels camins ramaders i de la transhumància com a temàtica, la recuperació i valorització de la transhumància i els camins ramaders com a patrimoni, propostes educatives a partir de la transhumància i els camins ramaders, etc.

Eix 3. Activitat i usos transhumants.

Es podran presentar comunicacions relacionades amb l’activitat ramadera transhumant a Catalunya, la seva situació actual, el futur de la ramaderia extensiva, la PAC, els comunals, les organitzacions socials al voltant de la ramaderia, organitzacions del treball, organitzacions del ramat, experiències d’agrupament de ramats, la seguretat de la ramaderia extensiva (el gos, el llop, l’ós, etc.).

Instruccions generals

Abstract:

Els resums de les comunicacions es presentaran a través de la fitxa i hauran d’especificar:

 • El títol.
 • L’autor.
 • Eix del congrés al que fa referència.
 • Un resum del contingut de la comunicació.
 • Dades de contacte de l’autor.

Fitxa per presentar la comunicació.

Cada autor podrà presentar com a màxim una comunicació. L’extensió del resum serà d’un màxim de 200 paraules on s’expliqui amb claredat el contingut de la comunicació.

Les comunicacions s’entregaran mitjançant correu electrònic a l’adreça transhumancia@fmr.cat

El text final de les comunicacions tindrà un màxim de 12 pàgines i s’entregarà un cop  finalitzat el congrés (veure dates significatives). Veure normes de publicació en el següent enllaç: normes de publicació.

Idioma:

S’acceptaran comunicacions en català i castellà.

Dates significatives:

El termini màxim per presentar les comunicacions serà 31 d’agost de 2016.

El comitè científic informarà als autors/es sobre l’acceptació de la seva comunicació com a molt tard el 15 de setembre de 2016.

Dates del congrés: 7, 21 i 28 d’octubre de 2016.

S’haurà de presentar el text definitiu de les comunicacions, seguint estrictament les normes de publicació, el 15 de novembre de 2016.

Scroll to Top