Organitzadors i col·laboradors

Comitè organitzador

  • Laia Batalla (Directora de la Escola de Pastors i Pastores de Catalunya)
  • Marc Borrell Amorós (Técnico del IDAPA)
  • Maria Díaz De Quijano Barbero (Responsable de proyectos de la Escola de Pastors i Pastores de Catalunya)
  • Ariadna Nieto Espinet (Investigadora del GIP -Grup d’Investigació Prehistòrica, Departament d’Història, UdL)
  • Eduard Trepat Deltell (Tècnico de ARCA)
  • Daniel Villalba Mata (Professor i investigador del departamento de Ciència Animal, UdL)


Entitats organitzadores


Entitats col·laboradores

Scroll to Top