La Petjada

La Petjada és una empresa de senderisme que promociona i organitza activitats de senderisme interpretatiu al medi natural, especialment al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Actualment disposa d’un equip d’especialistes llicenciats en Biologia que realitzen itineraris botànics, faunístics i de descoberta del món rural. D’entre aquestes activitats cal destacar-ne La ruta del pastor i la transhumància.

Per a més informació:

www.lapetjada.com

https://www.facebook.com/lapetjada.empresadesenderisme

Scroll to Top