Objectius i estructura del Congrés

Objectius:

L’organització del I Congrés sobre Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya té com a principal objectiu  posar en valor la transhumància i la xarxa de camins ramaders de Catalunya. Per avançar i anar més enllà de la feina feta pel GTT durant la seva trajectòria pensem que són objectius importants els següents:

  • Aprofundir en el coneixement dels camins ramaders, la transhumància i la ramaderia extensiva com a sistema econòmic, social i cultural amb un fort impacte en el territori.
  • Afavorir l’intercanvi de coneixements i d’experiències i consolidar un espai d’anàlisis, reflexió i col·laboració entre els actors socials implicats en la transhumància i la ramaderia extensiva: ramaders, estudiosos, tècnics de l’administració, població de les àrees ramaderes i dels llocs on hi ha camins ramaders i, en general, persones interessades en la temàtica.
  • Establir criteris i prioritats per tal d’estimular la recuperació i garantir el manteniment d’aquest patrimoni natural i cultural.
  • Sensibilitzar la societat sobre el valor sociocultural i ambiental d’aquestes activitats i el seu interès com a instruments per afavorir l’equilibri territorial i la biodiversitat.

La fita del congrés és generar línies de treball consensuades entre tots els sectors, des del camp de la recerca científica i acadèmica, als usuaris que practiquen aquesta activitat, els  promotors de nous usos de les infraestructures i la població en general. Per aquest motiu volem organitzar un congrés obert, que dibuixi els eixos temàtics generals amb aportacions troncals d’experts reconeguts  que donin cos a cadascun dels àmbits de treball i aportacions complementàries mitjançant comunicacions i pòsters presentats des del món acadèmic i/o amateur, de Catalunya i de fora.

Estructura del congrés:

El congrés s’estructura en els àmbits temàtics en el que s’ha estructurat l’activitat del grup de treball:

estructura

  • Eix 1. Els camins ramaders. La infraestructura de les xarxes transhumants, els equipaments associats, el marc legal, la gestió i la planificació de les actuacions de manteniment i millora.
  • Eix 2. Usos complementaris. Aprofitament turístic. Recuperació i valorització d’un patrimoni cultural i natural.
  • Eix 3. Activitat i usos transhumants. L’activitat ramadera transhumant a Catalunya, situació i propostes de millora. El futur de la ramaderia extensiva. La PAC.
Desplaça cap amunt