El gos

Els gossos com a eina de treball amb els ramats

Els ramaders i pastors van acompanyats de dos tipus de gossos de treball. Un de molt gros i independent que acompanya les ovelles anomenat gos ramader, mastí o de protecció i un de més petit i àgil que obeeix les ordres del pastor, anomenat gos pastor o d’atura.

El gos de pastor o d’atura

El gos d’atura sol acompanyar al ramader i té la funció de seguir les ordres del pastor per tal de tenir controlat el ramat. Ajuden al pastor a fer la girada i dirigir el ramat. Solen ser gossos de talla mitjana i molt àgils. A Catalunya existeix una raça pròpia, que és el gos d’atura català. Tot i això actualment els ramaders prefereix treballar amb els borders collie.

El gos ramader, Mastí o de protecció de ramats

Aquest gos de grans dimensions i de pelatge clar, majoritàriament, es cria de petit amb les ovelles per aconseguir la socialització amb les ovelles. La seva funció al ramat és defensar-lo dels possibles atacs que pugui tenir, tant de llops, ossos o altres gossos salvatges. Aquests gossos eren molt presents fa anys als ramats del Pirineu, però amb l’extinció dels dos grans depredadors a Catalunya, el seu cens va anar disminuint.

Al Pirineu existeixen dues races d’aquest tipus de gos, el Mastí dels Pirineus i el Muntanya dels Pirineus, aquest darrer és el més emprat actualment per protegir els ramats.

el-gos

Exemplar de Muntanya del Pirineu amb el seu ramat a Salau. Font: Parc Natural de l’Alt Pirineu

Amb l’arribada del llop al Pirineu oriental i presència d’una població incipient d’ós al pirineus central català, els gossos de protecció tornen a ser de gran utilitat pels ramaders.

Article sobre la raça Muntanya dels Pirineus.

Cessió de Gossos de Protecció de Ramats (GPR):

Actualment el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dóna Gossos de Protecció de Ramats a aquells ramaders que ho vulguin i que desenvolupin la seva activitat en les zones de presència d’ós i de llop, per tal que els ramats estiguin protegits.

Més informació.

Notícia sobre la cessió de gossos.

Scroll to Top