Revista Catalunya Forestal: Ramaderia i gestió forestal

El darrer número de la revista Catalunya Forestal dedica la portada i l’article principal a tractar la gestió forestal amb la ramaderia com a eina principal. L’autor de l’article, en Carles Furriol, resumeix el text de la següent manera:

“Aquest article presenta l’experiència de la cessió de l’aprofitament pastoral d’una finca forestal a un ramader aliè a la propietat. La complicitat entre ambdues parts, ha permès una sinergia beneficiosa tant per a la propietat, que gaudeix dels efectes que la pastura comporta a la finca, com per al ramader, que gaudeix d’un complement alimentari pel ramat de boví”.

Podeu consultar la revista seguint l’enllaç.

Scroll to Top